(8) Compartimentul informatizare are următoarele atribuţii:
   a) gestionează bazele de date privind cadrele didactice calificate angajate în unităţile de învăţământ, precum şi întreaga bază de date a educaţiei la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti;

In constructie ...

Subscrie la Newsletter
Sus