ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR PROVENIȚI DIN UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT APARȚINÂND ALTOR JUDEȚE

  • Scris de Insp. Teodora Miclea
  • Admitere

Candidații care doresc să participe la etapa a II-a de admitere în clasa a IX-a în unități de învățământ liceal din județul Ilfov, pe locurile rămase libere, vor adăuga la dosarul de înscriere o adeverință din care să reiasă că nu au fost repartizați în prima etapă de admitere sau nu au depus dosarul la unitatea de învățământ liceal la care au fost repartizați în etapa computerizată.

Adeverința va fi eliberată de unitatea de învățământ de proveniență, în cazul în care candidatul nu a participat  la prima etapă de admitere sau de  unitatea de învățământ liceal la care a fost repartizat, în cazul în care candidatul a fost repartizat la prima etapă, dar nu a depus dosarul.

Lista Atasamente:
Subscrie la Newsletter
Sus