Calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2021

  • Scris de Sef Birou Camelia Fatu
  • Euro 200

Ordinul nr. 3851/2021 privind aprobarea Calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2021

În vigoare de la 31 mai 2021

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 559 din 31 mai 2021. Formă aplicabilă la 02 iunie 2021.

 

Având în vedere:

- prevederile Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, cu modificările și completările ulterioare;

- Referatul nr. 3.296 DGÎP din 24.05.2021 de aprobare a proiectului de Ordin privind aprobarea Calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2021,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,

ministrul educației emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2021, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală economică, Direcția generală învățământ universitar, Direcția generală infrastructură, Direcția generală juridică și control vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

CALENDARUL
pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2021

     
 

Activități

Termen de realizare

 

Stabilirea și numirea comisiilor județene, a comisiilor din unitățile și instituțiile de învățământ

până la 7 iunie

 

Depunerea cererilor și dosarelor cu actele doveditoare

până la 15 iunie

 

Efectuarea anchetelor sociale și evaluarea cererilor de către comisiile din unitățile și instituțiile de învățământ împreună cu comisiile de anchetă socială

16-25 iunie

 

Centralizarea cererilor la Comisia centrală prin intermediul portalului dedicat

28 iunie-2 iulie

 

Afișarea pe portalul Ministerului Educației a listei nominale a beneficiarilor, aprobată prin ordin de ministru

9 iulie

 

Afișarea în fiecare unitate de învățământ a listei beneficiarilor

9 iulie

 

Depunerea contestațiilor

9-13 iulie

 

Rezolvarea contestațiilor

14-23 iulie

 

Afișarea rezultatului contestațiilor în fiecare unitate de învățământ

23 iulie

 

Afișarea pe portalul Ministerului Educației a listei finale a beneficiarilor, aprobată prin ordin de ministru

30 iulie

 

Achiziția bonurilor valorice de către Ministerul Educației și distribuirea către inspectoratele școlare/universități

31 iulie-19 august

 

Eliberarea bonurilor valorice către beneficiari

20-27 august

 

Achiziționarea de calculatoare

20 august-15 octombrie

 

Depunerea copiilor de pe facturi și de pe procesele-verbale de predare-primire de către elevi și studenți

20 august-22 octombrie

 

Depunerea de către operatorii economici a bonurilor valorice, a copiilor de pe facturi și de pe procesele-verbale de predare-primire spre decontare, la comisia județeană, respectiv la comisiile din instituțiile de învățământ superior; înregistrarea operatorilor economici pe portalul dedicat

20 august-29 octombrie

 

Decontarea către operatorii economici

20 august-19 noiembrie

Subscrie la Newsletter
Sus