Activitatea metodică a profesorilor care predau discipline tehnice

Prin prezenta vă informăm că miercuri, 08.12.2021, ora 13.00, se va desfășura ACTIVITATEA METODICĂ a profesorilor care predau discipline tehnice, având ca teme:

1. Raport de activitate al ÎPT, an școlar 2020-2021;

2. Stabilirea și validarea tematicii cercurilor pedagogice 2021-2022 ca urmare a propunerilor  cadrelor didactice la consfătuirea județeană;

3. Analiza de nevoi pentru cursuri de formare continuă;

3. Noutăți legislative de etapă:

  • Campania de promovare a învățământului dual în județul Ilfov
  • Ordin ME nr.5549/05.11.2021 privind structura anului școlar 2021-2022;
  • ORDIN nr. 5.152/30.08.2021 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2021 - 2022

Linkul de participare va fi transmis în aceeași zi, la ora 12.30.

Directorii unităților de învățământ vor asigura participarea profesorilor de discipline tehnice la activitatea online.

Lista Atasamente:
Subscrie la Newsletter
Sus