Anunț important privind validarea fișelor de înscriere la Concursul Național de Titularizare 2022

Validarea înscrierii prin semnătură de catre candidații sau împuterniciții acestora prin procură notarială prezentată în original se va face în perioada 10 - 20 mai 2022.

Neprezentarea la validare a absolvenților din promoțiile anterioare atrage după sine anularea înscrierii la concurs.

Luând în considerare problemele tehnice de vineri 13 Mai 2022, candidații care s-au înscris în această zi pot valida oricând, în perioada 17- 20 Mai 2022, între orele 9-16, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Ilfov.

Subscrie la Newsletter
Sus