Anunț important privind validarea fișelor de înscriere la Concursul Național de Titularizare 2022

  • Scris de Insp. Mariana Grasu
  • Noutăți

Validarea înscrierii prin semnătură de catre candidații sau împuterniciții acestora prin procură notarială prezentată în original se va face în perioada 10 - 20 mai 2022.

Neprezentarea la validare a absolvenților din promoțiile anterioare atrage după sine anularea înscrierii la concurs.

Luând în considerare problemele tehnice de vineri 13 Mai 2022, candidații care s-au înscris în această zi pot valida oricând, în perioada 17- 20 Mai 2022, între orele 9-16, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Ilfov.

Subscrie la Newsletter
Sus